Приеха плана за действие за повишаване на грамотността


Сподели:
21 Септември 2017, Четвъртък


Правителството прие Национален план за действие за периода 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).

Във всички региони на страната, с цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, са планирани дейности за привличане на вниманието към значението на грамотността и за популяризиране на четенето.

Планувани са инициативи усъвършенстване уменията на родителите да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения. Предвидено е и обогатяване на училищните библиотеки. За да повиши мотивацията на децата, Министерството на образованието и науката организира Национална седмица на четенето на територията на цялата страна. Инициативата включва маратон на четенето, приказни герои, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги.


В изпълнение на цел "Повишаване на равнището на грамотност" се планират регионални външни оценявания на четивната грамотност на 5000 ученици от VI клас и на функционалната грамотност на 5000 ученици от IX клас в 28-те региона с методическата подкрепа на ЦОПУО. 6300 ученици ще бъдат включени в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), както и в провеждане на национални изследвания по проблемите на грамотността.

Предвидено е усъвършенстване на държавните образователни изисквания за учебното съдържание. Специално внимание се обръща на дейностите по ограмотяване на възрастни. Предвидено е да бъдат обучени 10 000 неграмотни и слабограмотни лица.

В изпълнение на цел "Увеличаване на участието и приобщаването" се осигурява допълнителна подкрепа за ученици със затруднения в обучението по БЕЛ, за деца и ученици, чийто майчин език е различен от българския език, както и безплатен достъп до библиотеки и до електронни ресурси. Планираните дейности са заложени на база на годишния отчет за изпълнение на Националния план за действие по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2015-2016 г.

Източник: news.bg

В категории: Новините, България

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код