Депутатите забравиха да удължат защитата за придобиване по давност на държавни и общински имоти


Сподели:
08 Януари 2018, Понеделник


Вероятно заради работата си по приемането на антикорупционния закон преди коледните празници, депутатите са забравили да удължат мораториума за спиране на давността за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост. Досега този срок е удължаван няколко пъти, като последно това се случва през 2014 година за срок от три години и важи до 31 декември 2017 година.


От сайта на Народното събрание става известно, че на 22 декември миналата година е внесен проект на Министерски съвет за изменение на закона за собствеността, който предвижда поредното удължаване със срок до 31 декември 2022 година - т.е. за пет години.


Внесеният проект обаче не е гласуван от депутатите, като това напрактика е било невъзможно с оглед на това, че 22 декември е бил петък. А последното заседание на Народното събрание за годината беше на 21 декември.


Не е и известно как ще процедират народните представители оттук нататък.


Те се връщат на работа на 11-ти януари и към момента изглежда, че ще гласуват изменението с обратна сила. Което не е допустимо. "Дневник" не успя да открие народни представители от правната комисия на парламента, която е водеща по законопроекта, за да коментират какво ще се случи. И в мотивите към изменението, е посочено, че негласуването му в срок


"би довело до придобиването на имоти – държавна и общинска собственост, от трети лица на основание давностно владение."


Т.е. от 31 декември до 11-ти януари или датата, в която народните представители ще решат да се занимаят с казуса, давността за придобиване на частна държавна и общинска собственост тече. И всеки може да отиде при нотариус със свидетели и да придобие имот, който добросъвестно е владял 10 години, който е частна държавна или общинска собственост.


Близо 20 години имотите не могат да бъдат описани

Първият гласуван мораториум е през 2006 година, когато малко преди да изтекат 10 години (въведена през 1996 година възможност да придобиеш имот частна държавна и общинска собственост по десетгодишна давност) - става известно, че държавата не е била готова с актуване и описване на имотите си. От тогава мораториуъмът е бил удължаван няколко пъти.


Последно това се случва през декември 2014 година. Мотивите на управляващите от втория кабинет на Бойко Борисов са че, "удължаването на срока е необходимо поради все още неприключилия процес по първоначалното актуване на имотите – държавна и общинска собственост.


"Налице са непреодолими обективни затруднения за цялостното обхващане на имотите на територията на много области поради липса на финансови средства, достатъчен административен капацитет и необходимата информация за идентифицирането на имотите по действащите към момента карта на възстановената собственост", става известно от мотивите към проекта, внесен от Министерски съвет и подписан от вицепремиера Томислав Дончев.


Причина за поредното удължаване на срока е и фактът, че кадастралните регистри не са готови и когато това се случи, областните управители и кметовете ще могат да извлекат информация за имотите, за които в другите регистри липсват документи за собственост.


При обсъждането на удължаването на срока в парламентарната правна комисия на 16 декември 2014 година, (видно от стенограмата) тогавашният заместник-регионален министър, а сега и министър Николай Нанков обяснява, че предложеният тригодишен срок е обвързан основно с приемането на кадастралната карта.


"Именно това е бил и нашият мотив. Тъй като цялостният процес по обхващане на всички имоти е свързано с два основни фактора: липса на капацитет и на ресурс на общинските областни администрации, основно финансов, че не решаваме проблема с предложените текстове. Но вторият основен проблем смятам, че ще го решим. Аз мога да поема някои ангажименти от министерството в тази насока, именно липса на идентификация на имотите...Така че приемането на кадастралната карта е един от изключително важните моменти, в които ще се идентифицират веднъж частните имоти, на второ място, тези имоти, които към момента не са актувани, а имат всички нормативни предпоставки да бъдат актувани като общински, ако имат характер, респективно на общинска собственост, и на държавни такива", обяснява Нанков. Той уточнява, че към онзи момент 20% от територията на страната е включена в кадастрална карта.


На заседанието, депутатите тогава решават освен да удължат срока с още три години и Министерски съвет до 30 юни 2015 г. да представя пред Народното събрание "план за действие, съдържащ всички необходими мерки, които следва да бъдат предприети от съответните държавни и местни органи на власт с оглед спазването на горепосочения срок."


Кадастрална карта през 2023 година, ако има финансиране

В мотивите на новия внесен законопроект от края на декември 2017 година, подписан от премиера Бойко Борисов, с който се предлага ново удължаване със срок от пет години, посочената водеща цел на изменението е - "защитата на държавния и обществен интерес в максимална степен".


От тях става известно, че въпреки че са предприети мерки, описани в правителствен план, "се налага изводът, че дейностите продължават да се извършват, но не са налице условия за приключването им в рамките на указания срок до 30 ноември 2017 г., съответно до 31 декември 2017 г".


Необходимо е ново удължаване заради "необходимостта от окончателното финализиране на процеса по установяване, регистриране и актуване на имотите от страна на държавата и органите на местното самоуправление... и с оглед на ефективното управление и ползването на имотите и осъществяването на постоянен контрол в тази насока", става известно още от мотивите.


Отново като основен проблем е посочен липсата на кадастрална карта и кадастрални регистри за цялата страна,
"Съгласно представената от Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация, актуална към декември 2016 г., цялостното покритие на територията на страната с кадастрални карти и кадастрални регистри се очаква да приключи до края на 2023 г. при осигурено финансиране", пише още в законопроекта.


В него се цитира позицията на всички областни управители, според които "държавните имоти все още не са защитени и възможността да бъде придобита собственост на трети лица върху тях би засегнала до голяма степен най-вече обществения интерес с оглед на публичната функция и значимостта, която има немалка част от тези имоти".

Източник: dnevnik.bg

В категории: България, Новините

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код