ПК ”Собственост и стопанство” прие годишните финансови отчети на общинските дружества


Сподели:
13 Юни 2018, Сряда
Съветниците от комисията по собственост и стопанство разгледаха и приеха годишните финансови отчети, баланси и отчети за приходи и разходи за 2017г., освободиха от отговорност управители и контрольори на:


„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА" ЕООД

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА" ЕООД

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО -ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВАРНА" ЕООД

„АМБУЛАТОРИЯ  -  ГРУПОВА  ПРАКТИКА  ЗА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВАРНА" ЕООД

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА" ЕООД

„МЕДИЦИНСКИ    ЦЕНТЪР    ЗА    РЕХАБИЛИТАЦИЯ    И    СПОРТНА МЕДИЦИНА - 1 ВАРНА" ЕООД

"ДИАГНОСТИЧНО    -    КОНСУЛТАТИВЕН    ЦЕНТЪР    1    "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА" - ВАРНА" ЕООД

"ДИАГНОСТИЧНО   -   КОНСУЛТАТИВЕН   ЦЕНТЪР   СВЕТИ   ИВАН РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА" ЕООД
"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 - ВАРНА" ЕООД

"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 - ВАРНА" ЕООД
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА - „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕООД
"ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "ЧАЙКА" ЕООД
„ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД

„ПАЗАРИ” ЕАД

„ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД

„ЖИЛФОНД“ ЕООД

“ОБРЕДИ” ЕООД - ВАРНА

На заседанието стана ясно, че повечето от общинските болници и диагностично-консултативни центрове във Варна са в стабилно финансово състояние.
Отрицателни резултати отчитат АГ-болницата „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“, ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в „Аспарухово“ и Специализираната болница по очни болести, но са предприети оздравителни мерки.
Болниците и ДКЦ-та се сблъскват с еднакви трудности. Част от тях са: тежката конкурентна среда, остарелият сграден фонд, недостатъчно модерната апаратура. Голямо изпитание остават лимитите за лечебните заведения, а като сериозен проблем се очертава застаряващият медицински персонал.
Болницата за онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“ приключва финансовата 2017 година с положителен резултат от 139 184,04 лева, въпреки сериозните ограничения върху обема на дейностите, наложени от НЗОК и отказа на здравната каса да заплаща извършената над лимита дейност.
Общият брой на извършените прегледи през 2017 година в Диагностично-консултативния блок е 16 592. Наблюдава се устойчива тенденция към повишаване броя на преминалите болни, хоспитализирани  в СБАЛОЗ. През отчетния период те са 12 861 души, което е ръст с 12.28 % спрямо 2016 г. Този факт се дължи както на нарастване на заболеваемостта в световен мащаб, така и на увеличения прием на пациенти от гр. Добрич и областта и не на последно място, на доверието на пациентите в специалистите на болницата.

Най-голям принос в повишаването на броя на преминалите през здравното заведение пациенти имат отделенията по химиотерапия и лъчелечение. Само година след въвеждане в експлоатация на „Комплекс Мултимодалeн линеен ускорител“, месечните приходите за дейност на отделението по лъчелечение са се удвоили.
През 2017 г. през лечебното заведение са преминали над 1 400 пациенти повече спрямо предходната година. 
Финансовият резултат на Очна болница за 2017 година е отрицателен, в размер на 324 хил.лв.
Д-р Тошев:
"Отрицателният резултат се дължи на няколко фактора. Ниските цени на клиничните пътеки и амбулаторните процедури, както и ниският лимит и неправилното му разпределение от страна на НЗОК. Не се отчита сезонността и месеците, през които се обострят хроничните заболявания, което води до увеличение на хоспитализираните през определени периоди.“
Борислав Гуцанов:
"Вече на няколко заседания се иска подкрепа от Общински съвет- Варна от страна на Очна болница, а ние все нe намираме как да заделим средства за тях. Тази болница е уникална сама по себе си, но има нужда от помощ. Трябва да намерим начин и да отделим финансови средства за лечебното заведение, както правим за други. Защото всяко едно лечебно заведение във Варна има своето значение."
Тодор Балабанов:
"Съгласен съм с вас. Има болници, които се нуждаят от финансови средства за ремонти и други дейности. Всяка една от тях е от изключително значение за града ни. Ние ще помогнем с каквото можем."
Григор Григоров:
"Помагаме на други болници, а към Очна болница подхождаме, като мащеха. Не може да даваме на едни, а на други- не."
АГ болницата е другото лечебно заведение, което приключи годината със загуба, като размерът й е 190 хил.лв.
Тенденцията на загуба се запазва от предходната 2016-та. По думите на управителя проф. д-р Емил Ковачев през 2017-та са се увеличили както приходите, така и разходите. Той посочи, че 74% от средствата на болницата отиват за заплати и осигуровки. Застаряването на персонала утежнява допълнително ситуацията, защото се изплащали допълнителни суми при пенсиониране или за прослужено време.
Григор Григоров:
"Запазва се тенденцията за влошаване на финансовия резултат и това се наблюдава по време на Вашето управление, г-н Ковачев. Защо в предходните години имаше пачалба, а сега само загуби? Мисля си, че при такива финансови резултати един интелигентен и достоен човек би трябвало да се оттегли от управлението на това дружество."
Д-р Емил Ковачев:
"Аз заварих дружеството със загуба в размер на 42 хил.лв. Има изключително много задължения, натрупани от предното управление и ако се разровите и сметнете, ще разберете, че тази загуба се получава точно, заради стари дейности."
Марица Гърдева:
"Аз съм изключително горда и доволна, че тази година бяха гласувани пари за болницата. До сега, заради нуждата от ремонт и не много добро състояние на болницата, много жени предпочитаха  частни лечебни заведения и от това болницата губеше. След  ремонтите нещата ще се променят."
Христо Атанасов:
"Моето мнение е, че финансовата дисциплина, от когато сте ръководител, г-н Ковачев, се е подобрила много. Това не са задължения, натрупани по време на Вашето управление, всеки го знае."
Тодор Балабанов:
"Колеги, нека не правим политика с лечебните заведения и да не ги противопоставяме."
На заседанието стана ясно, че печалбата на общинската фирма „Пазари“ във Варна за миналата година е малко над 100 хил. лева, което е сериозен срив в сравнение с предходната, когато тя беше повече от половин милион.
Ръководството на общинското търговско дружество обясни спада със закриването на три пазарни площадки, до което се стигна заради реализацията на важни общински проекти в инфраструктурата. Така се стига до закриването на пазара под автогарата, на ул. „Роза“ и в „Аспрарухово“. Заради това са начислени амортизации за 300 хил. лева. Заедно с това фирмата е отписала, като несъбираеми 180 хил. лева дългове на търговци към нея.
Борислав Гуцанов:
"Тези резултати на „Пазари“ са нищожни. До преди години, печалбата беше около средно 700 – 800 хиляди или дори 1 млн. лева, както през 2009-а, например. Според мен управителят Недко Радев трябва да подаде оставка."
Григор Григоров:
"Общинското дружество може да спести пари от охрана, която сега е денонощна, но може да стане само нощна."
На това предложение Недко Радев коментира, че на пазарите във Варна постоянно се появяват незаконни търговци и трябва да има кой да ги гони.
Част от съветниците защитиха ръководството на дружеството и заявиха, че отчитаните в миналото печалби не са били реални, защото много търговци не са плащали наемите си и сега те се превръщат в несъбираеми вземания.
Близо 2,9 млн. лева загуба за миналата година и общо разлика между активите и пасивите повече от минус 9 милиона – това е финансовата ситуация в общинския превозвач на Варна „Градски транспорт“.
Съветниците бяха единодушни, че  трябва да се предприеме нещо, за да се спре финансовото пропадане на транспортната фирма.
Григор Григоров предложи билетът за градски транспорт да поскъпне от 1 лев на 1,50лв.
Той изказа мнение, че ако не се вземат мерки, фирмата рано или късно ще фалира.
Григор Григоров:
„И Далай Лама да е управител на това дружество, резултатите ще са такива. Трябва да направим анализ на дейността на дружеството и да кажем на гражданите, че билетчето не може да е лев. Трябва да бъде минимум 1.50 лева. В противен случай дружеството ще фалира. Прогнозирам, че финансовото състояние ще се влошава занапред. Ако подобна стъпка е невъзможна, обричаме дружеството на фалит.”

Инж. Злати Златев:
"Градски транспорт трупа загуби, заради големите разходи, спада в пътникопотока и намаляването на цената на билета за Боровец. Въпреки това се стараем да предлагаме качествено обслужване."

Борислав Гуцанов:
"Сега всички автобусни линии се обслужват от вас. Защо тогава резултатите ви се влошават? Предходните ръководства взимаха кредити за нови автобуси и ги обслужваха, при което пак бяха почти на нула, а вие получавате безвъзмездно нови автобуси и пак сте с такива големи загуби. Отдавна трябваше да има промени в ръководството. Безобразно е това, което става. Ръководството трябва да подаде оставка."
Председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов защити ръководството, като заяви, че назначаването му през 2013 година е било с цел да се спрат кражбите и то я е постигнало.
Тодор Балабанов:
"Разходите, доколкото е възможно, са сведени до минимум. Единственият разход, който реално води до загубите и занапред ще се увеличава, е фонд „Работна заплата“. Стига над 60% от приходите на дружеството (за миналата година сумата е 20 млн. лева). И да сменим ръководството, до положителен финансов резултат няма да се стигне.“
Христо Атанасов:
"Необходимо е да се направи нова система за картите за варненци, при които превозът им няма да се оскъпи, но гостите на града и туристите ще плащат повече, което е практика в европейските градове."
В крайна сметка на комисията не беше взето конкретно решение във връзка с развитието на "Градски транспорт".
Общинското дружество "Жилфонд" също завършва 2017 година със загуба, като размерът й е 19 000лв.
Христо Атанасов:
"Трябва да вземем решение дали ще ликвидираме дружеството или ще му възложим някаква дейност. Може да поеме жилищния фонд на Община Варна. Смятам, че може да се възложи всички жилища да бъдат управлявани и стопанисвани от това предприятие, за да не бъде то ликвидирано."
Кирил Георгиев:
"Съгласен съм с г-н Атанасов Трябва да се предприемат действия. През 1993 година "Жилфонд" поддържаше всички жилища, ремонтите на всички училища и сгради. Има място на дружеството в Община Варна. Има много неща, които могат да се възложат."
В крайна сметка до конкретно решение не се стигна.

Източник: vlastta.com


Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код