БПЦ защити позицията си за Истанбулската конвенция пред ЕК


Сподели:
07 Декември 2018, Петък
Отказът от ратифициране на ИК не е обусловен от някаква скрита държавна политика, насочена против равенството на половете, а произтича от резерви по определени разпоредби в документа.

Делегация на Българската православна църква взе участие в конференция на тема "Прекратяване на насилието срещу жените - равносметка и следващи стъпки", която се проведе на 4 декември в Брюксел, по инициатива на Европейската комисия и под председателството на комисаря по правосъдие, права на потребителите и равенство на половете г-жа Вера Юрова.

От името на CROCEU доц. Д-р Мария Кьосева представи официалното становище на БПЦ-БП по Истанбулска конвенция. Тя изрази позицията на БПЦ, че подкрепя усилията на международните и европейски институции, както и органите на държавната власт в Република България за защита на жените от всички форми на насилие. Доц. д-р Кьосева заяви, че Св. Синод на БПЦ-БП се обяви против въвеждането чрез Истанбулската конвенция на понятия, несъвместими с българския обществен ред, непознати в националната ни правна система, както и срещу прокарването на идеи, несъвместими с вярата на Светата Православна църква. Основен акцент от нейното първоначално експозе беше върху легалната дефиниция „пол“(“gender”) и въведените нови критерии за недискриминация, „социален пол“(“gender”) и „идентичност, основана на пола“, което противоречи на чл. 6 от Конституцията. Очаквано, експозето на г-жа Кьосева предизвика много въпроси от участниците от различни държави. В отговорите си тя представи основни аргументи от Решението на Конституционния съд, с което Истанбулската конвенция бе обявена като противоречаща на българската конституция. Доц. Кьосева обобщи, че с този юридически акт на КС политическият дебат в България за приключил и заяви, че във връзка с това решение следва да се има предвид чл. 4 от Договора за ЕС, според който държавите могат да се позоват на национална идентичност, включително и конституционна. Доц. Кьосева зададе един уточняващ въпрос към представителите на Европейската комисия по повод решения 865/2017 и 866/2017 г. на Съвета на ЕС относно мандата на ЕК за подписване на Истанбулската конвенция, наравно с държавите – членки. Тя уточни, че ЕК е получила мандат да подпише от името на ЕС като субект на международното право Конвенцията в областта на съдебното сътрудничество по наказателни дела, правото на убежище и забраната за връщане при условие за сключването на посочената конвенция. Обърна специално внимание на съдържанието на чл.78 от Конвенцията за възможностите за резерви само по определени въпроси. Това се отнася до всички подписали страни на този международен договор.

В конференцията взеха участие членове на Съвета на Европа, членове на Европейския парламент, представители на Световната банка, представители на европейски правителства – министри, зам. министри, политици, неправителствени организации и Комитетът на представителите на Православните църкви в Европейския съюз (CROCEU).

Делегацията, представляваща CROCEU бе в състав: Видински митр. Даниил (БПЦ-БП), архим. Емилиан Бояну (Вселенска патриаршия), архим. Нектарий Йоану (Кипърска архиепископия) и прот. д-р Добромир Димитров, пълномощник на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний в CROCEU и доц. Д-р Мария Кьосева, юридически съветник на БПЦ-БП.

Като официален представител на БПЦ – Българска Патриаршия в CROCEU предложение за участие в конференцията към представителите от Българската Православна Църква отправи Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний.

Източник: epicenter.bg

В категории: Новините,

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код